logo
SITA Polska
Harmonogram odbioru odpadów Warszawa
HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ AKTUALNE DATY WYWOZU ODPADÓW.

2017
Wybierz ulicę
Wybierz budynek
Harmonogram wywozów
*Odpady wielkogabarytowe będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania poprzez infolinię SITA lub formularz zgłoszeniowy. Odbiór będzie realizowany w terminie podanym w harmonogramie odbioru dla danej posesji.


Brak adresu ? Wyślij zgłoszenie
Kontakt:

Uwagi i pytania dotyczące deklaracji oraz zasad działania nowego systemu gospodarki odpadami można kierować::

Infolinia Urzędu m.st. Warszawy
tel. 19 115

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi
tel. 22 44 34 500

Uwagi i pytania dotyczące odbioru odpadów można kierować:

Infolinia SITA:
0 801 55 74 82 - z telefonów stacjonarnych
(+48) 22 55 80 697 – z telefonów komórkowych